Status
Top Guilds

Szajka Promil

1410 frags

Piraci

475 frags
sai
Sai | Weapon: Sword

Transforms:

1.png Level 1 4.png Level 50 5.png Level 100
7.png Level 150
8.png Level 200 10.png Level 250
9.png Level 300
12.png Level 400
13.png Level 1000
21.png Level 2000

Level 15 | Throw Sebon - Target

Level 50 | Throw Sebons - Target

Level 100 | Chibi Sumi Nagashi - Area

Level 150 | Chojuu Giga Mausu - Wave

Level 250 | Chojuu Giga Hebi - Area

Level 300 | Chojuu Giga Raion - Target

Level 450 | Chojuu Giga Tori - Target

Level 500 | Sumigasumi No Jutsu - Buff

Level 600 | Sumi Nagashi - Area

Level 750 | Chojuu Giga Ryuuka - Wave

Level 900 | Chojuu Giga Punchi - Target

Level 1200 | Choju no Chinmoku - Silence 5s
NEXT EVENT


Top 5 Players
1Nibe6408 lvl
2Zirkeel5504 lvl
3Sir Damian5366 lvl
4King Lambda5156 lvl
5Legenda4971 lvl
Social Media


discord